GAPAS’a Üye Olma Şartları, Üyelik Modelleri

Fiil ehliyetine sahip olan ve GAPAS amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan;

  • Gayrimenkul sektöründe pazarlama, satış ve halkla ilişkiler temelli bir görev/faaliyet tanımıyla çalışmış veya çalışıyor olan, her gerçek kişi ‘BİREYSEL ÜYE’ olma,
  • Bulunduğu bölgede Ticaret Odası’na (Ticaret Odası’nın olmadığı yerlerde Sanayi ve Ticaret Odası’na), taşınmaz ticareti, pazarlama, satış veya halkla ilişkiler alanlarına ilişkin belirlenmiş NACE koduna sahip meslek gruplarından birisinin üyesi olan her tüzel kişi ‘KURUMSAL ÜYE’ olma,

hakkına sahiptir.

Bireysel veya kurumsal üye olmak isteyenlerden, giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemeyi kabul eden, Derneğin üyelerine vereceği özel hizmetlere erişime hak kazanmak isteyen her gerçek ve tüzel kişi GAPAS’ta ‘Asil Üye’ statüsünde yer alır.

GAPAS’a üye olmak isteyenlerin, GAPAS web sitesindeki Üye Ol formunu doldurup göndererek ya da uye@gapas.org.tr adresine e-posta göndererek ‘yazılı başvuru’ yapmaları gerekmektedir. GAPAS Yönetim Kurulu, asil üyelik başvurularını almaya, kabul etmeye veya reddetmeye yetkilidir. Asil üye statüsündeki bireysel & kurumsal üyelere sunulan hizmetler ve avantajlar, GAPAS Tüzüğü’nde, GAPAS web sitesinde yayınlanmaktadır.  GAPAS Yönetim Kurulu, asil üye statüsündeki bireysel ve kurumsal üyelere sunulacak özel hizmetleri belirlemeye yetkilidir.

GAPAS bireysel veya kurumsal üyeliği onaylanan gerçek/tüzel kişi, GAPAS tüzüğüne, GAPAS Yönetim Kurulu’nun onaylamış veya onaylayacağı bütün yönetmeliklere, prosedürlere ve şartnamelere, GAPAS Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Yabancı gerçek kişilerin GAPAS’a asil veya aday üye olabilmesi için Türkiye’de kurulu sivil toplum örgütlerine ilişkin mevzuatın şartlarını sağlıyor ve yerine getiriyor olmaları gerekir.

GAPAS Üyelik Aidatları

2024 için* Giriş Aidatı Yıllık Aidat CEPI Bağışı
Bireysel Üye 750 TL 300 TL 750 TL
Kurumsal Üye 3.000 TL 750 TL 1.750 TL

* Giriş ve yıllık aidat tutarlarını artırmaya veya eksiltmeye GAPAS Genel Kurulu yetkilidir.  Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat, her takvim yılının ikinci iş günü muaccel hale gelir.

TOP