GAPAS’a Üye Olma Şartları, Üyelik Modelleri

Fiil ehliyetine sahip olan ve GAPAS amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan;

  • Gayrimenkul sektöründe pazarlama, satış ve halkla ilişkiler temelli bir görev/faaliyet tanımıyla çalışmış veya çalışıyor olan, her gerçek kişi ‘BİREYSEL ÜYE’ olma,
  • Bulunduğu bölgede Ticaret Odası’na (Ticaret Odası’nın olmadığı yerlerde Sanayi ve Ticaret Odası’na), taşınmaz ticareti, pazarlama, satış veya halkla ilişkiler alanlarına ilişkin belirlenmiş NACE koduna sahip meslek gruplarından birisinin üyesi olan her tüzel kişi ‘KURUMSAL ÜYE’ olma,

hakkına sahiptir.

Bireysel veya kurumsal üye olmak isteyenlerden;

  • Giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemeyi kabul eden, Derneğin üyelerine vereceği özel hizmetlere erişime hak kazanmak isteyen her gerçek ve tüzel kişi GAPAS’ta ‘Asil Üye’ statüsünde,
  • Giriş aidatı ve yıllık aidatı ödemeksizin, Derneğin genel hizmetlerine erişmeyi yeterli gören her gerçek & tüzel kişi GAPAS’ta ‘Aday Üye’ statüsünde,

yer alır.

GAPAS’a üye olmak isteyenlerin, GAPAS web sitesindeki Üye Ol formunu doldurup göndererek ya da uye@gapas.org.tr adresine e-posta göndererek ‘yazılı başvuru’ yapmaları gerekmektedir. GAPAS Yönetim Kurulu, üyelik başvurularını almaya, kabul etmeye ve reddetmeye yetkilidir. Asil ve aday statüsündeki bireysel & kurumsal üyelere sunulan hizmetler ve avantajlar, GAPAS Tüzüğü’nde, GAPAS web sitesinde yayınlanmaktadır.  GAPAS Yönetim Kurulu, asil ve aday statüsündeki bireysel ve kurumsal üyelere sunulacak özel hizmetleri belirlemeye yetkilidir.

GAPAS bireysel veya kurumsal üyeliği onaylanan gerçek/tüzel kişi, GAPAS tüzüğüne, GAPAS Yönetim Kurulu’nun onaylamış veya onaylayacağı bütün yönetmeliklere, prosedürlere ve şartnamelere, GAPAS Yönetim Kurulu’nun alacağı kararlara uymayı kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır.

Yabancı gerçek kişilerin GAPAS’a asil veya aday üye olabilmesi için Türkiye’de kurulu sivil toplum örgütlerine ilişkin mevzuatın şartlarını sağlıyor ve yerine getiriyor olmaları gerekir.

GAPAS Üyelik Aidatları

2022 için* Giriş Aidatı Yıllık Aidat
Bireysel Üye (Asil Üye) 250 TL 100 TL
Kurumsal Üye (Asil Üye) 1.000 TL 250 TL
Aday Bireysel & Kurumsal Üye Ödemez Ödemez

* Giriş ve yıllık aidat tutarlarını artırmaya veya eksiltmeye GAPAS Genel Kurulu yetkilidir.  Üyelerin ödeyeceği yıllık aidat, her takvim yılının ikinci iş günü muaccel hale gelir.

TOP