GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluktur.

2020 yılında kurulan Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS), gayrimenkul liderlerinin birliğidir. Üyeler hem ülkemizde hem de uluslararası alanda faaliyet gösteren başarını profesyonellerden oluşmaktadır. Dernek, gayrimenkul standartlarını oluşturma, karar verme ve gayrimenkul piyasalarının işleyişi ile ilgili bilgileri üretmeye ve yaymaya kendini adamıştır.

GAPAS’ın temel amacı dernek üyeleri ile yatırımcılar ve konut üreticileri arasında iş ilişkileri kurmak, üyelerin gayrimenkul endüstrisi hakkındaki bilgilerini arttırmak, üyeler arasında dostluğu teşvik etmek ve topluluk kuruluşlarını desteklemek de dahil olmak üzere topluluğumuza iyi bir destek sağlamak olan profesyonel bir iş organizasyonudur.

Geleceğe beraber yürüyoruz.

Misyonumuz

Sektör araştırmalarını, standartlarını ve eğitimlerini teşvik ederken, profesyoneller arasında gayrimenkul ve ilgili konularda iletişim ve bilgi alışverişini iyileştirerek akademik ve uygulamalı profesyonel ilişkileri kolaylaştırarak gayrimenkul alanında çalışmalar yapmaktır.

Vizyonumuz

Ülkemizdeki teknolojinin, iletişimin ve nüfus artışından kaynaklanan gelişmeleri göz önüne alarak modern çalışma sistemi ve ilkeleriyle gerek ekonomik şartlar gerekse zamana uyum sağlama boyutunda emlak sektöründe önemli otoritelerden biri olmaya gayret göstermekteyiz. Tüm kalite standartlarını içine alan güçlü, ilkeli, zamanında dürüst ve bilinçli sektörel çalışmalar yapmaktayız.

Hedeflerimiz

TOP