BAŞKANIN MESAJI

Sektörlerden bağımsız olarak ifade etmek gerekirse, pazarlama ve satış görev tanımıyla çalışanlar, üretenlerle tüketenler, alıcılarla satıcılar arasında daima bir köprü vazifesi görmüştür. Başrolünde oldukları pazarlama ve satış sürecinin en temelinde, her iki taraf için de fayda-kazanç yaratma vardır. Pazarlama ve satış işinde çalışanlar, söz konusu alışveriş sürecinde, hem üreticinin-satıcının, hem de tüketicinin-alıcının, ürün/hizmet özelinde, güvendikleri tek yol gösterici konumundadırlar.

Ortalama gerçek ve tüzel kişilerin satın almaları özelinde bakılacak olursa, yüksek bedelli, belki bir ömürlük sürede en çok 2-3 kez tekrarlanan bir satın almaya konu olan gayrimenkuller özelinde pazarlama ve satış görev tanımıyla çalışan profesyoneller olarak, gayrimenkul sektöründe pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmek, bu alanda çalışan meslektaşlarımızın kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak, sektörümüze bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmak amacıyla biraraya geldik.

Kolektif bir bilinç, hafıza ve kültür oluşturabilmek özelinde, GAPAS olarak, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kesimler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefliyoruz.

Oldukça iyi bir deneyime, farklı bakış açılarına, yeni gelişmelere, yaratıcı çözümlere sahip meslektaşlarımızın, diğer bir deyişle sessiz bir çoğunluğun, sesi olmayı istiyoruz. Bu isteğimizi gerçekleştirebilirsek, hem sektörümüz hem de en temel ihtiyaçlardan biri olan mekânsal gereksinimler özelinde, herkes için bir fayda yaratacağımıza inanıyoruz.

Gayrimenkul sektöründe pazarlama ve satış görev tanımıyla çalışan bütün meslektaşlarımızı GAPAS’a üye olmaya, GAPAS çatısı altında buluşmaya, birlikte üretmeye ve birlikte kazanmaya davet ediyoruz. GAPAS’ın, hem kendi üyelerinin katkılarıyla hem de sair kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde üreteceği, gayrimenkul sektörünün gelişmesine katkıda bulunacak önerilerden, belgelerden, raporlardan faydalanmak isteyen bütün kuruluşlara da GAPAS’a akredite kurumsal üye olmalarını öneriyoruz.

GAPAS, yaratıcı ve dinamik söylemlerle gayrimenkul sektöründe ezberleri bozacak; hazırlıklı olmakta fayda var.

İsmail ÖZCAN
Yönetim Kurulu Başkanı
TOP