Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi Geliştirilmeli

Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi Geliştirilmeli!

  

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS), yönetim kurulu üyeleri Ticaret Bakanlığı yetkililerini ziyaret etti. GAPAS, taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın ve vergi kayıplarının önlenmesi ve sektörde daha etkin bir denetim için Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesini önerdi.

 

KYetkili emlak müşavirliğinin yaygınlaşması ve taşınmaz ticaretinin etkin bir çerçevede gerçekleştirilmesi hedefiyle bir dizi öneri geliştiren Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS), Ticaret Bakanlığı yetkililerini ziyaret ederek, geliştirdikleri önerileri sundu. GAPAS yönetim kurulu başkanı İsmail Özcan başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Ticaret Bakan Yardımcısı Sn. Mahmut Gürcan’ı, İç Ticaret Genel Müdürü Sn. Adem Başar’ı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Sn. Atilla Berber’i makamlarında ziyaret ederek, özellikle 2. el gayrimenkullerin satışı/kiralanması süreçlerindeki geliştirme fırsatlarını kendilerine sundular.

 

Önerilerini, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik’in revize edilmesi ve Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi’nin (TTBS) geliştirilmesi özelinde iki ana başlıkta derleyen GAPAS, taşınmaz ticaretinin en kısa sürede dijitalleştirilerek, elektronik ortamda sistem işleyişinin ve denetiminin sağlanmasını önerdi. TTBS’nin, Webtapu, Ulusal Adres Veritabanı (UAVT) ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi ile entegre çalışması gerektiğini savunan GAPAS yetkilileri, böyle bir entegrasyonla mülklerin satış / kiralama sürecinin dijital ortamda başlatılmasının ve takibinin, emlak müşaviri yetkilendirmesinin, gerçek ilan bilgilerinin emlak listeleme sitelerine aktarımının ve en nihayet satış/kiralama gerçekleştiğinde tapu işlemlerinin başlatılmasının TTBS üzerinden mümkün hale gelebileceği vurguladılar.

 

“Kayıt dışılığın ve vergi kaybının olmadığı, daha etkin denetimin gerçekleşeceği taşınmaz ticareti ortamı için Ticaret Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bu bakanlıklarımıza bağlı İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü eş güdüm halinde çalışmalıdır” diyen GAPAS başkanı İsmail Özcan, TTBS sistemi üzerinden taşınmaz ticareti alanında ‘güven ortamının oluşturulması’ gerektiğini vurgulayarak, geliştikçe ve aktif kullanıldıkça TTBS’nin, gayrimenkullerin fiyatlandırılması, kiraların belirlenmesi gibi alanlarda piyasayı düzenleyecek bir role kavuşacağını, Türkiye’de satışa / kiralamaya sunulan taşınmazlara ilişkin istatistiki bilgilerin piyasanın gerçek şartlarına uyumlu olarak elde edilebileceğini ve devletin taşınmaz ticareti alanındaki vergi kayıplarının önüne geçileceğini söyledi. ÖZCAN, tüketicilerin, taşınmaz ticareti özelinde TTBS’yi aktif kullanmaları, yetki belgeli işletmelerle gayrimenkul satışı yapmaları / kiraya vermeleri üzerine bir ‘kamu spotu’ yayınlanmasının çok yerinde olacağını vurguladı.

 

Gayrimenkul Pazarlama ve Satış Profesyonelleri Derneği (GAPAS) hakkında:

GAPAS, gayrimenkul pazarlama ve satış süreçlerini iyileştirmeyi, bu alanda çalışan kişilerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı, gayrimenkul sektörüne bilimsel, deneyimsel bilgi aktarımında bulunmayı, gayrimenkuller için satıcı, alıcı ve/veya kiracı durumunda olan bütün kişiler için pazarlama, satış/satın alma, kiraya verme/kiralama alanında bir danışma ve referans kuruluşu olmayı hedefleyen bir topluluktur.

 

Basın için bilgi : Özhan CARDA, GAPAS Yönetim Kurulu Üyesi ocarda@gapas.org.tr – 0532 612 69 23