GAPAS Ank. Ünv. Uygulamalı Bilimler Fak. Danışma Kurulu’nda Yer Aldı

Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi’nin, iş dünyası, kurum ve kuruluşlarla ve diğer paydaşlarla işbirliği yapması ve ilişkileri geliştirmek amacıyla Fakülte Yönetim Kurulu’nun 14.02.2024 tarih ve 238/1309 sayılı kararı ile oluşturulan Fakülte Danışma Kurulu’na GAPAS da davet edildi. Fakültenin akademik birimlerinin eğitim – öğretim ve araştırma süreçlerinin, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurumlarının üst düzey yöneticileri ve işgücü piyasası temsilcileri ile iş birliği içinde değerlendirilmesini hedefleyen kurulun ilk toplantısına GAPAS adına Ankara Temsilcileri Sn. Mehmet Dinar ve Sn. Ahmet Ünal katıldılar.

About the author: admin

admin